Marihuana a jaskra

Czym jest jaskra?

W krajach wysoko rozwiniętych jaskra jest najczęstszą chorobą powodującą ślepotę. Uszkodzenie nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki prowadzi do pogorszenia, a w konsekwencji nawet do utraty wzroku. Głównym czynnikiem chorobotwórczym jest nadmierne ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Jaskra jest też związana bezpośrednio z tak zwanym kątem przesączania, czyli strukturą odpowiedzialną za odpływ cieczy wodnistej z komory przedniej oka. Gdy kąt ten ulega zwężeniu odpływ cieczy zostaje utrudniony co prowadzi do wzrostu ciśnienia w oku, a co za tym idzie do zmian nerwu wzrokowego. Chory zaczyna doświadczać ubytków w polu widzenia, które jest następnie stopniowo ograniczane. W ostatniej fazie choroby nerw wzrokowy całkowicie zanika, co prowadzi do całkowitej ślepoty.

Marihuana w leczeniu jaskry

Pierwszym medycznym zastosowaniem marihuany było niwelowanie przy jej pomocy objawów jaskry. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku zaczęto sprawdzać prozdrowotne właściwości konopi indyjskich i ich wpływ na rozwój jaskry jest badany do dzisiaj. Ustalono dotychczas, iż marihuana może znacznie pomóc chorym. Zawarte w marihuanie THC działa na receptory kannabinoidowe CB1 i CB2. Terapia kannabinoidami powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych rogówki i obniża ciśnienie śródgałkowe poprzez miejscowe działanie na receptory CB1 w oku. Dodatkowo marihuana ma zastosowanie przeciwbólowe. Podczas niedokrwienia nerwu wzrokowego dochodzi do obumierania neuronów. Akytwacja receptorów CB1 chroni przed skutkami przejściowego niedokrwienia. Przy odpowiednio wcześnie wykrytej chorobie i zastosowaniu leczenia marihuaną można powstrzymać rozwój choroby i zapobiec utracie wzroku.

Podobne wpisy